Stadsbos Pampushout - Almere

Voor Stichting Het Flevo-landschap bestond al jaren de wens om bosgebied Pampushout verder te ontwikkelen op zowel ecologisch als recreatief gebied. Er moest een plek ontstaan waar stad en natuur met elkaar verbonden worden. Een plek voor de bewoners van Almere om te kunnen fietsen, wandelen en sporten en een plek waar mens én dier volop kunnen genieten van de natuur.

Er is grondig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en randvoorwaarden voor deze ontwikkeling. Een investering van Het Fonds Verstedelijking Almere maakte deze ontwikkeling ook daadwerkelijk mogelijk.  In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Het bos is opnieuw ingericht, waardoor het veel beter toegankelijk is voor bezoekers. Het is nu een gevarieerd natuurgebied en een van de meest bezochte bossen in Almere.

boogaart-almere-boom-Flevo-landschap-Pampushout-2017-1-2666x1333

Project: Stadsbos Pampushout

Opdrachtgever:  Stichting Het Flevo-landschap
Locatie:  Almere
Uitvoeringsjaar:  2017 – 2019
Oppervlakte:  n.v.t.
Uitvoerend team:  Boogaart Almere – Drielanden Bomen BV


Stichting Het Flevo-landschap: "We wilden van Pampushout een plek maken die stad en natuur met elkaar verbindt."


Werkzaamheden

Boogaart Almere was verantwoordelijk voor de aanplant van de bomenlanen in Pampushout. Allereerst is in het najaar van 2017 standplaatsverbetering toegepast met compost en zand. In het voorjaar van 2018 zijn 287 bomen (levering door Drielanden Bomen BV) aangeplant ten behoeve van de Laan met Esdoorns en Prunussen. Ook zijn de bermen ingezaaid. Afgelopen zomers is nazorg verleend door het geven van water. De inboet is in totaal beperkt gebleven tot 4 stuks.


Projectleider: "Met de droge zomers van nu is het de uitdaging om de jonge aanplant vitaal te houden."


Meer informatie over Stadsbos Pampushout vindt u op de website van Flevo Landschap

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten


Stadsbos Pampushout Almere 2020, 2 jaar na aanplant

Hieronder kun je zien hoe het stadsbos is veranderd 2 jaar na aanplant!

Gerelateerde projecten


Meer groen en kleur aanbrengen in de winkelcentra van Apeldoorn.

Nieuwe boomaanplant en groene bermen langs de N304 tussen Apeldoorn en Otterlo. Passend bij het karakter van het omliggende landschap.

Op de plek van het oude winkelcentrum Anklaar – een gedateerd, overdekt winkelcentrum – is een geheel nieuw en open winkelcentrum gebouwd. Eijkelboom droeg zorg voor de aanplant van alle groenvoorzieningen.

Voor de gemeente Apeldoorn zet Eijkelboom Apeldoorn zich in tegen de bestrijding van de Eikenprocessierups. Hiervoor wordt naast conventioneel wegzuigen sinds 2020 ook een JCB met zuigunit ingezet.

Realisatie van een bloemenlint over de hele lengte van het Niftarlakepark voor meer kleur en verbinding. Het bloemenlint draagt bij aan de biodiversiteit in de buurt.

Eerste fase van boomaanplant voor een groener Neude onder toezicht van een archeoloog.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Het aanleggen van een bloemenmengsel in een verschraalde ondergrond.

Aanleg complete buitenruimte volgens een ontwerp waarin spelen en ontmoeten de belangrijkste thema’s zijn.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Aanleg Food Foresty bij de Julianaschool in Bilthoven in combinatie met een unieke zit- en speelkuil / amfitheater zodat buitenlessen mogelijk zijn.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Aanplant van bomen, heesters, haagplantsoen en vaste planten na renovatie straat.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest De Groene Kosmos (Oostgriend) is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

Realisatie van buurtmoestuin ‘Tuin te Zuylen’ waar 20 moestuinbakken zijn geplaatst en ingeplant. Deze buurtmoestuin maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten