Boomaanplant N304 - Apeldoorn

Om de Europaweg (N304) tussen Apeldoorn en Otterlo veiliger te maken is het brede en open profiel dat er was aangepast naar een profiel met een brede groene middenberm. De bermen zijn ingeplant met nieuwe bomen passend bij het karakter van het omliggende landschap. De weg ziet er nu een stuk groener uit.

eijkelboom-apeldoorn-boom-Gemeente-Apeldoorn-N304-2020-1-2000x1333

Project: Boomaanplant N304

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Locatie: Apeldoorn
Uitvoeringsjaar: 2020
Oppervlakte: Circa 200 stuks bomen
Uitvoerend team: Eijkelboom Apeldoorn

Werkzaamheden

Aanplant van ca. 200 bomen in 7 verschillende soorten langs de N304. De opdracht is onderdeel van een raamovereenkomst met de provincie Gelderland.

Probleem bij dit project was de zeer slechte plantplaats; grof zand met een humeuse toplaag van gemiddeld 10 cm. De vraag was dus; hoe gaan we de bodem verbeteren? Het afvoeren van de bestaande laag was bijna onmogelijk in verband met PFAS en de hoge kosten. Daarom is gekozen voor het in situ opwaarderen van de bestaande grond. De opdrachtgever heeft hiervoor extra budget vrijgemaakt zodat de bomen een goed toekomstperspectief hebben.


Projectleider: "Een bijzonder project vanwege de duurzame en toekomstbestendige uitvoering van de werkzaamheden."


Voorkomende werkzaamheden waren:

Het was een bijzonder project vanwege de ligging langs een belangrijke invalsweg in Apeldoorn; een zichtlocatie waar veel mensen de werkzaamheden kunnen volgen. Ook de diversiteit aan bomen maakt het bijzonder.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Voor de gemeente Apeldoorn zet Eijkelboom Apeldoorn zich in tegen de bestrijding van de Eikenprocessierups. Hiervoor wordt naast conventioneel wegzuigen sinds 2020 ook een JCB met zuigunit ingezet.

Eerste fase van boomaanplant voor een groener Neude onder toezicht van een archeoloog.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten