Certificatie Ruyteninstituut boomaanplant N304 - Apeldoorn

Om de Europaweg (N304) tussen Apeldoorn en Otterlo veiliger te maken is het brede en open profiel dat er was aangepast naar een profiel met een brede groene middenberm. De bermen zijn ingeplant met nieuwe bomen passend bij het karakter van het omliggende landschap. De weg ziet er nu een stuk groener uit.

eijkelboom-apeldoorn-boom-Gemeente-Apeldoorn-N304-2020-1-2000x1333

Project: Certificatie Ruyteninstituut boomaanplant N304

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Locatie: Apeldoorn
Uitvoeringsjaar: 2020/2021
Oppervlakte: 100 stuks bomen en 193 meerstammige bomen en heesters
Uitvoerend team: Eijkelboom Apeldoorn

Werkzaamheden

Aanplant van ca. 100 bomen in 7 verschillende soorten en 193 meerstammige bomen en heesters langs de N304. De opdracht is onderdeel van een raamovereenkomst met de provincie Gelderland.

Om de Europaweg tussen Apeldoorn en Otterlo (N304) veiliger te maken, is er een middenberm gekomen om het wegprofiel te versmallen. Het groen dient eveneens om de openheid te doorbreken met als functie: het verkeer langzamer laten rijden. Bij de aanleg van de bomen in de middenberm hebben wij de IBR-methode (Integrale Beplantingsmethode Ruyten) gebruikt.

Bij de aanplant is rekening gehouden met de toekomstige vrije uitgroei van de beplanting. Door de bomen op grotere afstand van elkaar te planten hoeft er niet gedund en bijna niet gesnoeid te worden. De beheerkosten zijn hierdoor lager.  De variatie aan plantensoorten zorgt voor een maximum aan biodiversiteit. De aanplant is door ter beoordeling voor gelegd aan het Ruyten instituut. Na een intensief beoordelingstraject heeft Eijkelboom uit handen van Frits Ruyten van het Ruyteninstituut het Aanlegcertificaat ontvangen.

Samen met boomkweker Eltjo Rendering uit Aalten hebben wij de meest geschikte boomsoorten uitgezocht. Van de toe te passen bomen hebben wij de te verwachten groeicurves uitgewerkt. De plantafstand is bepaald op basis van deze groeicurve.

Probleem bij dit project was de zeer slechte plantplaats; grof zand met een humeuse toplaag van gemiddeld 10 cm. De vraag was dus; hoe gaan we de bodem verbeteren? Het afvoeren van de bestaande laag was bijna onmogelijk in verband met PFAS en de hoge kosten. Daarom is gekozen voor het in situ opwaarderen van de bestaande grond. De opdrachtgever heeft hiervoor extra budget vrijgemaakt zodat de bomen een goed toekomstperspectief hebben.


Provincie Gelderland: "De contacten met Eijkelboom over de inrichting van de middenberm zijn altijd in een gemoedelijke sfeer. Wij zijn erg blij met hun advies om de IBR-methode te gebruiken en natuurlijk met het uiteindelijke resultaat. Mooi dat de inzet ook is beloond met het IBR-certificaat!"


Voorkomende werkzaamheden waren:

Het was een bijzonder project om uit te mogen voeren! Natuurlijk vanwege de grote diversiteit aan bomen, maar ook vanwege de ligging langs een belangrijke invalsweg in Apeldoorn; een zichtlocatie waar veel mensen de werkzaamheden kunnen volgen.


Projectleider: "Een bijzonder project waarbij wij vanaf de eerste plannen zijn betrokken en mee hebben mogen denken om tot de beste oplossing te komen."


Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Aanleg van de buitenruimte rondom Ecologische Basisschool de Verwondering.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

Groeninrichting na renovatiewerkzaamheden in het centrum van Almere Buiten.

Herinrichting van een gedeelte van het monumentale park Oog in Al; het voorplein van de dierenweide en directe omgeving zijn opnieuw ingericht met als doel meer mensen te trekken en het gebied te upgraden.

Aanplant van grote bomen in ronde verhoogde boombakken op Moreelsehoek, Stationsplein Oost en de Smakkelaarshoek. Dit geheel wordt door ontwerper Buro Sant en Co, de ‘Stationsallee’ genoemd. Het stationsgebouw vormt hierin, samen met een bijzonder dak en de entree van Nieuw Hoog Catharijne, het middelpunt. Het Stationsplein is de schakel tussen het station en de binnenstad.

Aanplant van grote bomen langs het laatste stukje van de herstelde historische Stadsbuitengracht; de 12e eeuwse singel rond de oude binnenstad van Utrecht.

Voor de gemeente Apeldoorn zet Eijkelboom Apeldoorn zich in tegen de bestrijding van de Eikenprocessierups. Hiervoor wordt naast conventioneel wegzuigen sinds 2020 ook een JCB met zuigunit ingezet.

Eerste fase van boomaanplant voor een groener Neude onder toezicht van een archeoloog.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten