Lineair Park Blaricummermeent - Blaricum

boogaart-almere-groen-en-recreatie-Projectbureau-Blaricummermeent-2016-1-2666x1333

Opdrachtgever:  Projectbureau Blaricummermeent, Gemeente Blaricum
Locatie:  Blaricum
Uitvoeringsjaar:  2016 – 2019
Oppervlakte:  n.v.t.
Uitvoerend team:  Eijkelboom – Boogaart Almere

Werkzaamheden:  Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen. In totaal zijn er rond de 100.000 stuks vaste planten geplant en is ‘slowmotion’ gras ingezaaid.
Onderhoud van het park vond plaats vanaf voorjaar 2017 t/m november 2019. Het project wordt eind 2019 overgedragen naar beheer.

De Blaricummermeent is een nieuwe wijk, gelegen tussen het Gooimeer en het oude Blaricumse dorp. Hier krijgen kopers en huurders de vrijheid om hun woondroom te realiseren. De opzet en architectuur van De Blaricummermeent is geïnspireerd op het oude dorp en daar is hedendaags wooncomfort aan toegevoegd. De basis voor het masterplan is de nieuwe rivier met het Lineair Park. De aanleg van het Lineair Park is verzorgd door Eijkelboom en wordt onderhouden door Boogaart Almere.

Het park bestaat uit een betonpad op de oever van de nieuwe rivier, met een inpassing van beplantingen (vooral vaste planten), oevervegetatie en grasbermen naar een ontwerp van Loos van Vliet, Atelier voor Landschap, Stedenbouw, Architectuur.

Gerelateerde projecten


De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest Oostgriend is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

In 4 van de 7 deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

De Buurtmoestuin Zuilen maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

De Eijk Groep speelt als tunnelbeheerder een grote rol in het bereikbaar en veilig houden van onze tunnels.

Alle projecten