Spelen

Projecten

Vergroenen van het kleuterplein, tegels eruit, groen en spel erin.

Aanleg van de buitenruimte rondom Ecologische Basisschool de Verwondering.

Aan de Colombiadreef hebben we de speeltuin een upgrade gegeven zodat er weer een aantrekkelijke, veilige plek ontstaat voor spelen en ontmoeten. Dat was ook de nadrukkelijke vraag van de bewoners.

Eigentijdse make over voor 90 jarige speelplek. Belangrijke speerpunten voor de speeltuin zijn: uitdaging, duurzaamheid en inclusiviteit.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Aanleg complete buitenruimte volgens een ontwerp waarin spelen en ontmoeten de belangrijkste thema’s zijn.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.