Boomaanplant Westpoortweg Havengebied - Amsterdam

boogaart-almere-boom-havenbedrijf-amsterdam-2019-1-2000x1333

Project: Boomaanplant Westpoortweg Havengebied

Opdrachtgever:  Havenbedrijf Amsterdam
Locatie:  Amsterdam
Uitvoeringsjaar:  2019
Oppervlakte:  n.v.t.
Uitvoerend team:  Boogaart Almere

Werkzaamheden

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd. Het betreft dunning en herplant van bomen om zo een toekomstige kaalslag te voorkomen.
De bomen zijn ter beschikking gesteld door het havenbedrijf. Boogaart Almere heeft de boomgaten verbeterd met bomengrond van Heicom B.V.
Ook is er nazorg verleend door het geven van water en het schoffelen van de boomspiegels. In eerdere jaren zijn er verschillende vergelijkbare opdrachten door ons gerealiseerd voor het Havenbedrijf.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Nieuwe boomaanplant en groene bermen langs de N304 tussen Apeldoorn en Otterlo. Passend bij het karakter van het omliggende landschap.

Voor de gemeente Apeldoorn zet Eijkelboom Apeldoorn zich in tegen de bestrijding van de Eikenprocessierups. Hiervoor wordt naast conventioneel wegzuigen sinds 2020 ook een JCB met zuigunit ingezet.

Eerste fase van boomaanplant voor een groener Neude onder toezicht van een archeoloog.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten