Boomaanplant Westpoortweg Havengebied - Amsterdam

boogaart-almere-boom-havenbedrijf-amsterdam-2019-1-2000x1333

Opdrachtgever:  Havenbedrijf Amsterdam
Locatie:  Amsterdam
Uitvoeringsjaar:  2019
Oppervlakte:  n.v.t.
Uitvoerend team:  Boogaart Almere

Werkzaamheden:  Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd. Het betreft dunning en herplant van bomen om zo een toekomstige kaalslag te voorkomen.
De bomen zijn ter beschikking gesteld door het havenbedrijf. Boogaart Almere heeft de boomgaten verbeterd met bomengrond van Heicom BV.
Ook is er nazorg verleend door het geven van water en het schoffelen van de boomspiegels. In eerdere jaren zijn er verschillende vergelijkbare opdrachten door ons gerealiseerd voor het Havenbedrijf.

Gerelateerde projecten


De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

In 4 van de 7 deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten