Mientekade – Halfweg

Rondom een aantal appartementengebouwen heeft Fronik grond-, weg- en waterbouw een civiel werk aangenomen voor de gemeente Haarlemmermeer. Door deze opdracht was Fronik in de gelegenheid gesteld om een partner aan te dragen voor de aanleg van het groen in dit project. Hiervoor is samenwerking gezocht met Boogaart Almere.

boogaart-almere-groen-en-recreatie-Fronik-Mientekade-Halfweg-2020-1-2000x1333

Project: Mientekade

Opdrachtgever: Fronik grond-, weg- en waterbouw / Gemeente Haarlemmermeer
Locatie: Halfweg
Uitvoeringsjaar: voorjaar 2020
Oppervlakte: 9.500 m2
Uitvoerend team: Boogaart Almere

Werkzaamheden

Aanplanten van bomen, hagen, heesters en vaste planten borders. De vaste planten en de bijbehorende grond zijn geleverd in het Green-to-Colour-concept van Vaste planten-kwekerij Griffioen uit Wassenaar. Er zijn 2 vaste planten-mixen gebruikt.

Aanleg incl. inzaaien van gazon en bloemrijk grasmengsel.

In 2020 wordt ook de nazorg en het onderhoud door Boogaart uitgevoerd.


Projectleider: "Het is mooi dat verschillende MKB bedrijven elkaar kunnen vinden en aanvullen in de verschillende
disciplines die we in ons pakket hebben."


In dit project was het de uitdaging om de juiste hoeveelheid mannen ter plaatse te hebben om het plantwerk te kunnen doen, terwijl tegelijkertijd het onderhoud doorloopt voor andere projecten. Het was voor Boogaart een mooie gelegenheid om haar visitekaartje af te geven bij de gemeente Haarlemmermeer.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Aanplant van bomen, heesters, haagplantsoen en vaste planten na renovatie straat.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest Oostgriend is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

De Buurtmoestuin Zuilen maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten