Buro De Eijk


Buro de Eijk is een onafhankelijk adviesbureau dat de Eijk Groep in staat stelt om in te spelen op verschillende marktontwikkelingen. Het gaat hierbij onder meer om zo efficient en doelmatig mogelijke uitvoering van het onderhoud voor publieke opdrachtgevers door middel van geïntegreerde contracten, ook wel prestatiecontracten. Ook de aansturing en verbetering op tactisch niveau horen hierbij. Denk daarbij aan het inspecteren, schouwen en rapporteren van de onderhoudstoestand van bomen, verhardingen, plantsoenen en andere typen objecten in de buitenruimte in de breedste zin van het woord!

Buro de Eijk is absoluut onafhankelijk van derden en kijkt altijd naar de meerwaarde voor u en uw klanten.

Neem gerust contact met mij, Herman Arentsen, op via: 06-50736412 of h.arentsen@burodeeijk.nl

IMG_1353