Speeltuin Bankaplein - Utrecht

Het Bankaplein in het hart van de Utrechtse wijk Lombok is een van de oudste speeltuinen van de stad. Hoewel er sinds de opening veel veranderd is, zagen het speeltuinbestuur, buurtbewoners en andere bezoekers kans de plek nóg prettiger te maken. Een verbouwing volgde, en het resultaat mag er zijn: een kleurrijke speelplek waar iedereen welkom is.

Eijkelboom-Utrecht-speeltuin-Bankaplein

Project: Speeltuin Bankaplein

Opdrachtgever: Speeltuin Bankaplein
Locatie: Utrecht
Uitvoeringsjaar: 2021
Oppervlakte: 6.000 m2
Uitvoerend team: Eijkelboom Utrecht


Roos de Ridder, Speeltuin Bankaplein: "Het was een mooi project om te realiseren. De samenwerking met de aannemer was fijn!"


Werkzaamheden

Eijkelboom Utrecht heeft de speeltuin geheel gerenoveerd. Het grote werk (grondverzet, het creëren van groenvlakken, het verplaatsen van toestellen en het maken en installeren van nieuwe, natuurlijke speelaanleidingen) deden ze zelf, maar in het weekend hielpen vrijwilligers uit de buurt met het verzamelen van materialen en het verwijderen van overbodige hekken en tegels. Ook maakten ze muurtjes en mozaïeken en bouwden ze een fietsparcours.


Projectleider: "Super gave klus om te doen met veel buurtparticipatie en een leuke samenwerking met de opdrachtgever!"


Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van materialen die uit de omgeving van Utrecht kwamen. Bijvoorbeeld het Robinia hout voor de speeltoestellen; de bomen werden door Eijkelboom zelf gerooid. Ook tegels en enkele overige materialen uit de buurt zijn aangedragen.

Speelonderdelen die wij gerealiseerd hebben zijn onder andere: een freerun-parcours, een waterspeelplaats, een verkeerspad met verkeersborden en belijning, zitbanken met mozaïeken, een zogenaamd chill-net, een bamboebos en een zandtafel. Ook hebben we bestaande speeltoestellen aangepast waardoor bijna alles rolstoeltoegankelijk is.

Aandachtspunten en meteen ook uitdagingen bij dit project waren: de veiligheidsaspecten en de keuringen in combinatie met herbruik van materialen. In overleg met de keurende instantie hebben we een speeltuin kunnen maken die aan alle veiligheidseisen voldoet. Een andere belangrijke uitdaging was dat de speeltuin open moest blijven tijdens de renovatie terwijl de ook veiligheid van de kinderen gewaarborgd blijft. Een juiste planning van de werkzaamheden was dus belangrijk.

Speeltuin Bankaplein is voor ons een aansprekend project omdat we onze kennis met betrekking tot speeltoestellen – één van onze specialisaties – konden inzetten. We willen hier graag in doorgroeien en ons blijven ontwikkelen. Sinds de zomer van 2021 zijn wij aangesloten bij de branchevereniging Spelen en Bewegen.

Kers op de taart is dat Speeltuin Bankaplein de Circulair Spelen Award 2021 heeft gewonnen!

Voor meer informatie over de speeltuin, klik hier.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


In de regio Gooi- en Vechtstreek hebben we voor woningbouwvereniging de Alliantie diverse tuinen in onderhoud. In nauwe samenwerking met de Beheerders Wonen verzorgen we het dagelijks onderhoud.

Herstelmaatregelen in het Natura 2000 gebied Veluwe om de invloed van de stikstofneerslag te beperken.

Vergroenen van het kleuterplein, tegels eruit, groen en spel erin.

Aanleg van de buitenruimte rondom Ecologische Basisschool de Verwondering.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

Onderhoud van het gazon op de Esplanade, de groene ontmoetingsruimte in Almere Centrum, een A-locatie voor de stad Almere.

Realisatie ziekenhuistuin geschikt voor looptherapie / -training en tevens een groene verblijf- en ontmoetingsplaats.

Groeninrichting na renovatiewerkzaamheden in het centrum van Almere Buiten.

Renovatie (educatieve) bijentuin op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere.

Aan de Colombiadreef hebben we de speeltuin een upgrade gegeven zodat er weer een aantrekkelijke, veilige plek ontstaat voor spelen en ontmoeten. Dat was ook de nadrukkelijke vraag van de bewoners.

Herinrichting van een gedeelte van het monumentale park Oog in Al; het voorplein van de dierenweide en directe omgeving zijn opnieuw ingericht met als doel meer mensen te trekken en het gebied te upgraden.

Aanplant van grote bomen in ronde verhoogde boombakken op Moreelsehoek, Stationsplein Oost en de Smakkelaarshoek. Dit geheel wordt door ontwerper Buro Sant en Co, de ‘Stationsallee’ genoemd. Het stationsgebouw vormt hierin, samen met een bijzonder dak en de entree van Nieuw Hoog Catharijne, het middelpunt. Het Stationsplein is de schakel tussen het station en de binnenstad.

Aanplant van grote bomen langs het laatste stukje van de herstelde historische Stadsbuitengracht; de 12e eeuwse singel rond de oude binnenstad van Utrecht.

Meer groen en kleur aanbrengen in de winkelcentra van Apeldoorn.

Op de plek van het oude winkelcentrum Anklaar – een gedateerd, overdekt winkelcentrum – is een geheel nieuw en open winkelcentrum gebouwd. Eijkelboom droeg zorg voor de aanplant van alle groenvoorzieningen.

Realisatie van een bloemenlint over de hele lengte van het Niftarlakepark voor meer kleur en verbinding. Het bloemenlint draagt bij aan de biodiversiteit in de buurt.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Het aanleggen van een bloemenmengsel in een verschraalde ondergrond.

Aanleg complete buitenruimte volgens een ontwerp waarin spelen en ontmoeten de belangrijkste thema’s zijn.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Aanleg Food Foresty bij de Julianaschool in Bilthoven in combinatie met een unieke zit- en speelkuil / amfitheater zodat buitenlessen mogelijk zijn.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Aanplant van bomen, heesters, haagplantsoen en vaste planten na renovatie straat.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest De Groene Kosmos (Oostgriend) is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Uitvoeren van het verzorgend onderhoud vanaf aanleg tot heden.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

Realisatie van buurtmoestuin ‘Tuin te Zuylen’ waar 20 moestuinbakken zijn geplaatst en ingeplant. Deze buurtmoestuin maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Aanleg daktuin op het hoofdkantoor van Asics in Hoofddorp

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten