Nhow Hotel Amsterdam RAI - Amsterdam

Rondom het nieuwe prestigieuze nhow Hotel bij de Amsterdamse RAI realiseerde Huybens Haarlem de inrichting van de buitenruimte in opdracht van de gemeente Amsterdam. Alle onderdelen die betrekking hadden op groen zijn door Huybens uitbesteed aan Boogaart Almere. Het betrof het aanleggen van gazons incl. een groene wal, het leveren en aanplanten van bomen en een onderbeplanting.

boogaart-almere-groen-en-recreatie-Huybens-NH-Hotel-2019-1-2000x1333

Project: nhow Hotel Amsterdam RAI

Opdrachtgever: Huybens Haarlem B.V. / Gemeente Amsterdam
Locatie: Amsterdam
Uitvoeringsjaar: december 2019 – 2020
Oppervlakte: 6.500 m2
Uitvoerend team: Boogaart Almere


Huybens Haarlem: "Een design hotel verdient een design omgeving."


Werkzaamheden

Leveren en aanplanten van diverse bomen, waaronder 3 meerstammige, groot formaat populieren van 12 meter hoog. Het leveren en aanplanten van een onderbeplanting, bestaande uit grote groepen siergras, Pinus en Nepeta.
Aanleg gazon; in overleg zijn graszoden toegepast. Tevens is een stapelwand gemaakt van zakken die via wapeningsnetten gefixeerd zijn aan de aanwezige damwand. In deze zakkenwand is een gras ingeplant welke goed tegen droge omstandigheden kan en zorgt voor een groene uitstraling. Al het aangelegde groen wordt door ons verzorgd en onderhouden.


Projectleider: "De grootste uitdaging bij dit project was om het werk te realiseren op een locatie waar veel drukte is; verkeer in en uit de stad, langzaam verkeersstromen die het gebied doorkruisen en tegelijkertijd een hotel dat al opengesteld is. Het was van groot belang om binnen de planning alle werkzaamheden goed te reguleren en op elkaar af te stemmen."


Het ontwerp voor de buitenruimte rond het hotel is van de hand van Cyrus Clark en Alessandro Solci van de gemeente Amsterdam. De moeilijkheid bij het maken van een ontwerp zat ‘m in de locatie. Er moest op deze plek rekening worden gehouden met de gebruikers, de ondergrondse infrastructuur en met de wind. Een andere vereiste van het ontwerp was dat het ook een prettige plek moest worden om te verblijven en van de zon te genieten.

De aanleg van deze buitenruimte is één van de vele projecten die in goede samenspraak met Huybens is gerealiseerd. Een ander project dat Boogaart voor Huybens gerealiseerd heeft is de daktuin bij ASICS in Hoofddorp.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Aanplant van bomen, heesters, haagplantsoen en vaste planten na renovatie straat.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest Oostgriend is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

De Buurtmoestuin Zuilen maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten