Burg. Bickerstraat, Schoolpad – Diemen

Na een grondige renovatie van de Burg. Bickerstraat, waarbij het oude wegdek is uitgegraven, pijpen en leidingen zijn vernieuwd en vervolgens een nieuw ingedeelde weg is aangebracht, heeft Boogaart Almere diverse plantwerkzaamheden uitgevoerd.

boogaart-almere-groen-en-recreatie-Gemeente-Diemen-Bickerstraat-2020-1-2000x1333

Project: Burg. Bickerstraat, Schoolpad

Opdrachtgever: Gemeente Diemen
Locatie: Diemen
Uitvoeringsjaar: voorjaar 2020
Oppervlakte: 4.000 m2
Uitvoerend team: Boogaart Almere

Werkzaamheden

Ten behoeve van nieuw aangelegde plantvakken van de gemeente is compost aangevoerd en doorgewerkt. Hierna zijn er bomen, heesters en vaste planten geplant. Het gaat om 39 bomen, ca. 1.250 stuks heesters en haagplantsoenen en ca. 6.000 stuks vaste planten. De bomen zijn verankerd met boompalen en voorzien van een beluchtings-watergeefsysteem (drain). Dit werk wordt tevens onderhouden in 2020.

Omdat er redelijk grote hoeveelheden geplant moesten worden in een droog voorjaar en het onderhoud ook vroeg begon te lopen was het voor ons passen en meten om dit in te plannen.


Projectleider: "Plantwerkzaamheden in een droog voorjaar vraagt een goede planning."


In een gemeente die werkt met onderhandse aanbesteding is het goed om regelmatig een project te realiseren. Dan blijf je in beeld en dat vergroot de kans op een volgende inschrijving.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest Oostgriend is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

De Buurtmoestuin Zuilen maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten