Neude – Utrecht

Van de huidige inrichting en gebruik van het plein met 9 bomen op en rondom de Neude naar een plein met 19 bomen over 10 tot 15 jaar. De Neude in Utrecht wordt fasegewijs een groener plein. Met de aanplant van een 3-tal bomen is het begin nu gemaakt.

eijkelboom-utrecht-boom-Gemeente-Utrecht-Neude-2020-1-2666x1333

Project: Neude

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Locatie: Utrecht
Uitvoeringsjaar: 2020
Oppervlakte: n.v.t.
Uitvoerend team: Eijkelboom Utrecht


Gemeente Utrecht: "Met bomen op een plein heb je geen parasols meer nodig."


Werkzaamheden

Aanplant van een 3-tal bomen onder toezicht van een archeoloog in verband met de oudheidkundige resten die hier nog in de bodem aanwezig zijn.


Projectleider: "Een mooi project op een bijzondere locatie."


Onder ons eigen sanerings- certificaat de BRL 7000 hebben we ca 30 m3 plantgat verbetering per boom gesaneerd en toegepast. Toepassing van ECO bomengranulaat van Heicom rondom de bomen en een relatief open verharding.

Deze visie van Mintske Landschapsontwerp voor de bomen op de Neude heeft als doel de verstening van het plein tegen te gaan, de identiteit van het plein te versterken en de ruimtelijke samenhang van het plein met haar omgeving te vergroten. Een groener en boomrijker ontmoetingsplek in de historische binnenstad met ruimte voor evenementen en horeca.
Lees hier meer over de achtergronden bij de bomenvisie van Mintske Landschapsontwerp.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Aanleg van de buitenruimte rondom Ecologische Basisschool de Verwondering.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

Groeninrichting na renovatiewerkzaamheden in het centrum van Almere Buiten.

Herinrichting van een gedeelte van het monumentale park Oog in Al; het voorplein van de dierenweide en directe omgeving zijn opnieuw ingericht met als doel meer mensen te trekken en het gebied te upgraden.

Aanplant van grote bomen in ronde verhoogde boombakken op Moreelsehoek, Stationsplein Oost en de Smakkelaarshoek. Dit geheel wordt door ontwerper Buro Sant en Co, de ‘Stationsallee’ genoemd. Het stationsgebouw vormt hierin, samen met een bijzonder dak en de entree van Nieuw Hoog Catharijne, het middelpunt. Het Stationsplein is de schakel tussen het station en de binnenstad.

Aanplant van grote bomen langs het laatste stukje van de herstelde historische Stadsbuitengracht; de 12e eeuwse singel rond de oude binnenstad van Utrecht.

De nieuwe boomaanplant en groene bermen langs de N304 tussen Apeldoorn en Otterlo zijn aangelegd conform het gedachtengoed van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten.

Voor de gemeente Apeldoorn zet Eijkelboom Apeldoorn zich in tegen de bestrijding van de Eikenprocessierups. Hiervoor wordt naast conventioneel wegzuigen sinds 2020 ook een JCB met zuigunit ingezet.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten