Dak & Gevel

Projecten

Daktuin Margaretha in Kampen

Nederland is een dichtbevolkt land waar ruimte soms schaars is. Daktuinen en groene gevels zorgen voor een slim gebruik van onbenutte ruimten en winnen aan populariteit.