Dak & Gevel

Projecten

Nederland is een dichtbevolkt land waar ruimte soms schaars is. Daktuinen en groene gevels zorgen voor een slim gebruik van onbenutte ruimten en winnen aan populariteit.