Antoniuskwartier – Utrecht

Op de locatie van het voormalig ziekenhuis St. Antonius in Utrecht ligt nu de woonbuurt het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Uitgangspunt is wonen in een groene setting. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op deze ziekenhuislocatie, laat de herontwikkeling met de juiste inrichting de wijk beter aansluiten op het Vechtzoompark. Dit park heeft een ecologische en recreatieve betekenis voor stad en regio. Het Antoniuskwartier bestaat uit twee buurtjes gescheiden door een centrale open ruimte met veel waardevolle volwassen bomen (platanen).

Het stedenbouwkundig plan en het plan voor de openbare ruimte is van LAP landscape & urban design.

eijkelboom utrecht groen en recreatie Gemeente Antoniuskwartier Utrecht 2020 1

Project: Antoniuskwartier

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht
Locatie: Utrecht
Uitvoeringsjaar: 2020
Oppervlakte: 6.500 m2
Uitvoerend team: Eijkelboom Utrecht


Gemeente Utrecht: "Er is een mooie verbinding gerealiseerd tussen de bewoners en het aansluitende park en sportvelden. Hierin is goed gekeken naar het bestaande groen en is ruimte gecreëerd om te spelen."


Werkzaamheden

Herinrichting van de openbare ruimte in het Antoniuskwartier. Het planten van bomen, het realiseren van een speelplaats, nieuwe asfaltpaden en voorzieningen voor de hulpdiensten. Een breed werkpakket waar wij onze diversiteit goed kunnen laten zien.

Doel was een verbinding te realiseren tussen de bewoners en het aansluitende park met sportvelden. Meteen na de aanleg werd er al gebruik gemaakt van de speeltoestellen.


Projectleider: "Midden in het Antoniuskwartier hebben wij voor de gemeente Utrecht een prachtig parkje mogen aanleggen. Van een bouwrijp terrein tot een groene oase met een speeltuin voor kinderen."


Specifieke werkzaamheden waren:

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Meer groen en kleur aanbrengen in de winkelcentra van Apeldoorn.

Nieuwe boomaanplant en groene bermen langs de N304 tussen Apeldoorn en Otterlo. Passend bij het karakter van het omliggende landschap.

Op de plek van het oude winkelcentrum Anklaar – een gedateerd, overdekt winkelcentrum – is een geheel nieuw en open winkelcentrum gebouwd. Eijkelboom droeg zorg voor de aanplant van alle groenvoorzieningen.

Voor de gemeente Apeldoorn zet Eijkelboom Apeldoorn zich in tegen de bestrijding van de Eikenprocessierups. Hiervoor wordt naast conventioneel wegzuigen sinds 2020 ook een JCB met zuigunit ingezet.

Realisatie van een bloemenlint over de hele lengte van het Niftarlakepark voor meer kleur en verbinding. Het bloemenlint draagt bij aan de biodiversiteit in de buurt.

Eerste fase van boomaanplant voor een groener Neude onder toezicht van een archeoloog.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Het aanleggen van een bloemenmengsel in een verschraalde ondergrond.

Aanleg complete buitenruimte volgens een ontwerp waarin spelen en ontmoeten de belangrijkste thema’s zijn.

Aanleg Food Foresty bij de Julianaschool in Bilthoven in combinatie met een unieke zit- en speelkuil / amfitheater zodat buitenlessen mogelijk zijn.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Aanplant van bomen, heesters, haagplantsoen en vaste planten na renovatie straat.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Leveren en aanbrengen graszoden, incl. 1 jaar onderhoud.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Het bosplantsoen Tiny Forest De Groene Kosmos (Oostgriend) is geplant door schoolkinderen onder toezicht en begeleiding van onze medewerkers.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (ca. 200-300m2). Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Een ideale plek voor kinderen om te leren over de natuur.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

Realisatie van buurtmoestuin ‘Tuin te Zuylen’ waar 20 moestuinbakken zijn geplaatst en ingeplant. Deze buurtmoestuin maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

De Eijk Groep speelt als tunnelbeheerder een grote rol in het bereikbaar en veilig houden van onze tunnels.

Alle projecten