Infrastructuur

Projecten

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Fasegewijze aanleg van een betonpad (in totaal ruim 2 km lang) inclusief de aanleg van de naastgelegen vaste plantenborders en grasbermen.

De Eijk Groep speelt als tunnelbeheerder een grote rol in het bereikbaar en veilig houden van onze tunnels.