Moreelsebrug - Utrecht

eijkelboom-utrecht-boom-NS-Moreelse-brug-2018-1-2000x1333

Project: Moreelsebrug

Opdrachtgever:  NS Stations Vastgoed en Ontwikkeling
Locatie:  Utrecht
Uitvoeringsjaar:  2018 – 2019
Oppervlakte:  n.v.t.
Uitvoerend team:  Eijkelboom Utrecht | De Eijk Boomtechniek

Werkzaamheden

Onderhoud 17 Parrotia’s, diverse plantenbakken.
De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad. De brug is een belangrijke schakel in het netwerk van hoofdfietsroutes. De totale lengte, inclusief de trappen aan beide uiteinden, is circa 295 meter en loopt vanaf de Croeselaan tussen de voormalige Knoopkazerne en de Rabobank, over het spoor richting het Moreelsepark. De breedte is zo’n 10 meter.
Kenmerkend voor de brug is de rij IJzerbomen (Parrotia) op de brug. Deze soort is bewust uitgekozen, omdat ze zo weinig overlast (bladval) veroorzaken voor onderliggende sporen.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Moreelsebrug Utrecht 2021

Hieronder kun je zien hoe de Moreelsebrug in Utrecht is veranderd, ruim 2 jaar na aanplant!

Moreelsebrug Utrecht 2019

Hieronder foto’s van de Moreelsebrug direct na aanleg in 2019.

Gerelateerde projecten


Aanleg van de buitenruimte rondom Ecologische Basisschool de Verwondering.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

Groeninrichting na renovatiewerkzaamheden in het centrum van Almere Buiten.

Herinrichting van een gedeelte van het monumentale park Oog in Al; het voorplein van de dierenweide en directe omgeving zijn opnieuw ingericht met als doel meer mensen te trekken en het gebied te upgraden.

Aanplant van grote bomen in ronde verhoogde boombakken op Moreelsehoek, Stationsplein Oost en de Smakkelaarshoek. Dit geheel wordt door ontwerper Buro Sant en Co, de ‘Stationsallee’ genoemd. Het stationsgebouw vormt hierin, samen met een bijzonder dak en de entree van Nieuw Hoog Catharijne, het middelpunt. Het Stationsplein is de schakel tussen het station en de binnenstad.

Aanplant van grote bomen langs het laatste stukje van de herstelde historische Stadsbuitengracht; de 12e eeuwse singel rond de oude binnenstad van Utrecht.

De nieuwe boomaanplant en groene bermen langs de N304 tussen Apeldoorn en Otterlo zijn aangelegd conform het gedachtengoed van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten.

Op de plek van het oude winkelcentrum Anklaar – een gedateerd, overdekt winkelcentrum – is een geheel nieuw en open winkelcentrum gebouwd. Eijkelboom droeg zorg voor de aanplant van alle groenvoorzieningen.

Voor de gemeente Apeldoorn zet Eijkelboom Apeldoorn zich in tegen de bestrijding van de Eikenprocessierups. Hiervoor wordt naast conventioneel wegzuigen sinds 2020 ook een JCB met zuigunit ingezet.

Eerste fase van boomaanplant voor een groener Neude onder toezicht van een archeoloog.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Aanplant en onderhoud van prullenbakjes die tot plantenbakjes zijn omgevormd.

Uitvoeren van het verzorgend onderhoud vanaf aanleg tot heden.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

Aanleggen van extensief sedumdak op nieuw gebouwd bedrijfsrestaurant.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

Aanleg daktuin op het hoofdkantoor van Asics in Hoofddorp

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten