Tuin

Projecten

In de regio Gooi- en Vechtstreek hebben we voor woningbouwvereniging de Alliantie diverse tuinen in onderhoud. In nauwe samenwerking met de Beheerders Wonen verzorgen we het dagelijks onderhoud.

Renovatie (educatieve) bijentuin op Stadslandgoed De Kemphaan in Almere.

Eigentijdse make over voor 90 jarige speelplek. Belangrijke speerpunten voor de speeltuin zijn: uitdaging, duurzaamheid en inclusiviteit.

Realisatie van een bloemenlint over de hele lengte van het Niftarlakepark voor meer kleur en verbinding. Het bloemenlint draagt bij aan de biodiversiteit in de buurt.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Aanleg complete buitenruimte volgens een ontwerp waarin spelen en ontmoeten de belangrijkste thema’s zijn.

Aanleg Food Foresty bij de Julianaschool in Bilthoven in combinatie met een unieke zit- en speelkuil / amfitheater zodat buitenlessen mogelijk zijn.

Plantkeuze en groenaanleg rondom appartementencomplex The Umpire in Haarlem.

Uitvoeren van het verzorgend onderhoud vanaf aanleg tot heden.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

Realisatie van buurtmoestuin ‘Tuin te Zuylen’ waar 20 moestuinbakken zijn geplaatst en ingeplant. Deze buurtmoestuin maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Aanleg daktuin op het hoofdkantoor van Asics in Hoofddorp

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.