Tuin

Projecten

Uitvoeren van het verzorgend onderhoud vanaf aanleg tot heden.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

De Buurtmoestuin Zuilen maakt onderdeel uit van het Niftarlakepark dat door middel van bewonersparticipatie is ontstaan.

Aanleg daktuin op het hoofdkantoor van Asics in Hoofddorp

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.