Eikenprocessierups bestrijding - Apeldoorn

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. In de maanden mei, juni en juli kom je in vrijwel heel Nederland de behaarde rupsen tegen op eikenbomen. Na contact met de kleine brandharen kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen.
De Eijk Groep is specialist in de bestrijding van de Eikenprocessierups. Er wordt altijd gewerkt volgens het EPR-protocol 2013 om zo de risico’s en kruisbesmetting tegen te gaan. Lees hier meer.

eijkelboom-apeldoorn-boom-Gemeente-Apeldoorn-eikenprocessierups-2019-1-2000x1333

Project: Eikenprocessierups bestrijding

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Locatie: Apeldoorn
Uitvoeringsjaar: 2019 – 2020
Oppervlakte: circa 3.000 stuks bomen
Uitvoerend team: Eijkelboom Apeldoorn


Gemeente Apeldoorn: "In tijden dat de vraag naar medewerkers groot is, is dit een oplossing om de personeelsinzet te halveren. Vooral op basis van veiligheid en gezondheid maak je op deze manier grote stappen."


Werkzaamheden

Voor de gemeente Apeldoorn verwijderen wij curatief de eikenprocessierups(nesten) door middel van afzuigen. Hiervoor hebben we een online verbinding met meldingen op 3 prioriteitsniveaus in het beheerprogramma van de gemeente Apeldoorn.

Naast het conventioneel wegzuigen van de nesten met een zuigunit vanuit een hoogwerker (circa 7 ploegen) is in 2020 een nieuwe machine ingezet; de JCB met een zeer wendbare zuigunit. Middels een camera in de cabine kunnen de nesten nauwkeurig gelokaliseerd worden en kan de zuigmond snel en effectief de nesten wegzuigen. De rupsen komen terecht in bakken die 100% afgesloten zijn.
De opgezogen rupsen / nesten worden afgevoerd naar een erkende eindverwerker.


Projectleider: "Naar aanleiding van ervaringen uit voorgaande jaren hebben we besloten te investeren in een nieuwe manier van afzuigen van de nesten om zodoende het welzijn van onze medewerkers te verhogen. Dat voelt goed."


Vragen die bij een dergelijk project spelen zijn: hoe groot wordt de plaagdruk? Hoeveel units moeten er worden ingezet om aan de eisen van de opdracht te voldoen?
Daarnaast is het – zeker bij de conventionele zuigmethode – de uitdaging hoe we onze (bestrijdings)medewerkers het best kunnen beschermen tegen mogelijke blootstelling aan de brandharen van de eikenprocessierups.

Met de inzet van de nieuwe JCB is er in ieder geval veel minder blootstelling van medewerkers aan de eikenprocessierups. Bovendien is de inzet van medewerkers minder; 1 in plaats van 2.
Ook is er minder noodzakelijk gebruik van PBM’s (persoonlijke beschermingsmiddelen), dus minder afval.

Heeft u vragen over dit project? Laat het ons weten

Gerelateerde projecten


Aanleg van de buitenruimte rondom Ecologische Basisschool de Verwondering.

Aanleg van een duinlandschap om in te wonen met inheemse beplanting, hoogteverschillen, duintuinen en speelplekken.

Groeninrichting na renovatiewerkzaamheden in het centrum van Almere Buiten.

Herinrichting van een gedeelte van het monumentale park Oog in Al; het voorplein van de dierenweide en directe omgeving zijn opnieuw ingericht met als doel meer mensen te trekken en het gebied te upgraden.

Aanplant van grote bomen in ronde verhoogde boombakken op Moreelsehoek, Stationsplein Oost en de Smakkelaarshoek. Dit geheel wordt door ontwerper Buro Sant en Co, de ‘Stationsallee’ genoemd. Het stationsgebouw vormt hierin, samen met een bijzonder dak en de entree van Nieuw Hoog Catharijne, het middelpunt. Het Stationsplein is de schakel tussen het station en de binnenstad.

Aanplant van grote bomen langs het laatste stukje van de herstelde historische Stadsbuitengracht; de 12e eeuwse singel rond de oude binnenstad van Utrecht.

De nieuwe boomaanplant en groene bermen langs de N304 tussen Apeldoorn en Otterlo zijn aangelegd conform het gedachtengoed van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten.

Eerste fase van boomaanplant voor een groener Neude onder toezicht van een archeoloog.

Aanleg van een Tiny Forest in het Majellapark inclusief het vergroenen van het huidige speelplein. Ook kregen de bestaande speeltoestellen een nieuwe plek binnen het speelplein.

Realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied het Antoniuskwartier in de wijk Overvecht.

Groenaanleg rond een aantal appartementengebouwen waarbij o.a. gebruik is gemaakt van het GreentoColour-concept van Griffioen Wassenaar.

Uitnodigend groen in de vorm van golvende gazons met plantvakken in een hoogwaardige buitenruimte bij het Nhow Hotel in Amsterdam.

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. Deze zevende editie staat in het teken van Growing Green Cities.

Een ecoduct dat bestaat uit drie aparte kunstwerken, één tunnel onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn en twee aparte viaducten over beide rijbanen van de A1.

Pampushout is een van de meest bezochte bossen in Almere. In een jaar tijd is Pampushout Zuid getransformeerd van polderbos naar stadsbos. Pampushout is nu een gevarieerd natuurgebied geworden met prachtige bomenlanen.

De Lentse Warande is de nieuwe kade langs de Spiegelwaal (nevengeul van de Waal) die zich uitstrekt tussen de Waalbrug en de spoorbrug en vormt de nieuwe waterkering.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

In vier van de zeven deelgebieden van de gemeente verzorgen wij het dagelijks onderhoud wat betreft grasmaaien, hagen onderhoud en onkruidbeheersing op de verharding.

Aanleg en onderhoud van de ‘meest duurzame laan van Nederland’.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Leveren en aanbrengen cortenstalen bakken, drainagematten, diverse bomen, heesters en groenblijvende solitairen.

De Moreelsebrug is een brug voor fietsers en voetgangers tussen de binnenstad en de westkant van de stad Utrecht.

Dit speelbos is er gekomen door de inzet van vele omwonenden verenigd in de Stichting Natuurlijk Spelen Zuilen.

Alle projecten