Projecten


Herstelmaatregelen in het Natura 2000 gebied Veluwe om de invloed van de stikstofneerslag te beperken.

De nieuwe boomaanplant en groene bermen langs de N304 tussen Apeldoorn en Otterlo zijn aangelegd conform het gedachtengoed van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten.

Uitvoeren van het verzorgend onderhoud vanaf aanleg tot heden.

Het onderhouden van de bomen in het prachtige Paleispark Soestdijk.

Aanleggen van extensief sedumdak op nieuw gebouwd bedrijfsrestaurant.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

Boomgatverbetering en aanplant van 27 nieuwe bomen langs de Westpoortweg op plaatsen waar 2 populieren zijn weggezaagd.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.

De Eijk Groep speelt als tunnelbeheerder een grote rol in het bereikbaar en veilig houden van onze tunnels.