Groen & Recreatie

Projecten

Herstelmaatregelen in het Natura 2000 gebied Veluwe om de invloed van de stikstofneerslag te beperken.

Onderhoud van de beplantingen en vlonders in de binnentuin van het Walterbosch-complex.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud totale buitenruimte op defensieterreinen en uitvoeren van gladheidsbestrijding.

Uitvoeren van verzorgend onderhoud van de beplantingen, verhardingen, waterdaken, uitvoeren van gladheidsbestrijding.