Eijkelboom ontvangt Aanlegcertificaat van Ruyteninstituut voor aanleg middenberm N304


Eijkelboom heeft van het Ruyteninstituut het Aanlegcertificaat ontvangen voor een prachtig project dat wij in opdracht van de Gemeente Gelderland hebben mogen uitvoeren, namelijk de aanleg van de middenberm van de N304.

De opdracht voor Eijkelboom bestond uit een raamovereenkomst met de provincie en werd uitgevoerd in twee fases. In het voorjaar 2020 werd het gedeelte ten noorden van de A1 aangelegd, in maart/april van 2021 het deel ten zuiden van de A1.

eijkelboom-apeldoorn-boom-Gemeente-Apeldoorn-N304-2020-1-2000x1333

Om de Europaweg tussen Apeldoorn en Otterlo (N304) veiliger te maken, is er een middenberm gekomen om het wegprofiel te versmallen. Het groen dient eveneens om de openheid te doorbreken met als functie: het verkeer langzamer laten rijden. Bij de aanleg van de bomen in de middenberm hebben wij bodemverbetering toegepast en de IBR-methode (Integrale Beplantingsmethode Ruyten) gebruikt.

Bij deze methode wordt rekening gehouden met de toekomstige vrije uitgroei van de beplanting. De bomen worden op grotere afstand van elkaar geplant dan normaal, zodat er niet gedund en bijna niet gesnoeid hoeft te worden. De beheerkosten zijn hierdoor lager. De variatie aan plantensoorten zorgt voor een maximum aan biodiversiteit.

eijkelboom-apeldoorn-boom-Gemeente-Apeldoorn-N304-2020-5-2000x1333

Bedrijfsleider Arnold Pasman van Eijkelboom Apeldoorn: ‘De middenberm is als een soort wadi aangelegd, in verband met de afwatering van de weg. Dit vormde een ideale situatie voor een bodemverbetering in situ, omdat er geen overtollige grond afgevoerd hoefde te worden. De berm is nu zo aangelegd dat de eerste meters naast de weg naar binnen toe aflopen en dat de aangebrachte beplanting in het midden van de berm op een kleine verhoging staat. De afwatering van de weg is hiermee geborgd. Een bijkomend voordeel is dat uitgespoeld zout in de winter niet direct bij de beplanting terechtkomt.’

eijkelboom-apeldoorn-boom-Gemeente-Apeldoorn-N304-2020-3-2000x1333

Voor de aanplant maakte Eijkelboom Apeldoorn een ontwerp met daarin tweehonderd heesters en bomen van zeven soorten. Daarvoor werd samen met de kweker ter plaatse gekeken welke soorten in het omliggende landschap voorkomen en welke soorten daarbij zouden passen. Door de combinatie van kleine boompjes, grote heesters, bosplantsoen en lage beplanting is er een gelaagd beeld ontstaan. Tot slot is de berm ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel.

Met de zeven verschillende soorten die interessant zijn voor insecten, wil de provincie de biodiversiteit stimuleren. De bloei biedt een aangenaam schouwspel voor automobilisten, fietsers en omwonenden die de middenberm kunnen zien. Omdat de bomen hun hele levenscyclus kunnen doormaken, is de aanplant duurzaam.

Ook de nazorg, waarvan watergeven een belangrijk onderdeel is, zal Eijkelboom Apeldoorn verzorgen.

Bron: Artikel in Boomzorg: ‘Bodemverbetering en methode Ruyten toegepast langs provincieweg’, 17 augustus 2021

Lees meer over dit mooie project op de projecten-pagina op onze website!

Terug naar overzicht