PSO 30+ en de aanbestedingswet


De Eijk Duurzaam Werk, onderdeel van De Eijk Groep, behaalde in november 2019 de hoogste trede van De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) én het PSO 30+ certificaat. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties (zoals De Eijk Duurzaam Werk) waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Dit betekent dat alleen sociale werkplaatsen en ondernemers die de maatschappelijke en professionele integratie van gehandicapten of kansarmen tot hoofddoel hebben, aan deze aanbestedingsprocedures kunnen deelnemen. Het PSO 30+ Certificaat maakt het voor aanbestedende diensten zoals gemeenten beter zichtbaar dat De Eijk Groep als organisatie aan dit 30%-criterium voldoet.

Ketenstimulering
Het behalen van PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat betekent dat we voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van de mensen bij ons in dienst een afstand tot de arbeidsmarkt had. Dat sluit aan bij onze overtuiging: wij willen een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen bewust voor producten of diensten van SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Vraag naar PSO 30+ groeit
Er zijn steeds meer publieke en private organisaties, zoals gemeenten en provincies, die specifiek zoeken naar contractpartners bij wie sociaal ondernemen is verweven in de gehele bedrijfsvoering. Een PSO 30+ certificaat is een bewijs voor die sociale inspanningen. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO 30+ (Abw)-certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast is de verwachting dat organisaties met deze erkenning ook andere organisaties inspireren zich te ontwikkelen tot een PSO 30+ organisatie.

Wat is PSO precies?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-Nederland.nl. Daar staat ook een interessante animatie, die de PSO in twee minuten uitlegt.

Wilt u weten wat de Eijk Groep, De Eijk Duurzaam Werk en onze PSO 30+ certificering voor u kunnen betekenen?

Neem dan contact op met Wim Lassche  wlassche@boogaartalmere.nl  06-51815448

de-eijk-groep-pso-keurmerk-2019-groep