PSO-Trede 3 en PSO 30+ Certificaten voor De Eijk Duurzaam Werk


de-eijk-groep-pso-keurmerk-2019-groep

Ook bij De Eijk Duurzaam Werk, onderdeel van De Eijk Groep, zit buiten écht van binnen. Bijdragen aan buiten is voor ons het mooiste dat er is. Buiten maakt namelijk gelukkig. Buiten betovert, bedaart en brengt mensen samen. Afstanden vervagen. Letterlijk! We zijn er dan ook trots op dat we met De Eijk Duurzaam Werk de hoogste trede hebben behaald van De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) én dat we zijn beloond met het PSO 30+ certificaat!
Het behalen van PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) betekent dat we voldoen aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van de mensen bij ons in dienst een afstand tot de arbeidsmarkt had. Dat sluit aan bij onze overtuiging: wij willen een bovengemiddelde bijdrage leveren op het gebied van sociaal ondernemen. We willen mensen samenbrengen. Ongeacht achtergrond, afkomst en opleidingsniveau. We zijn dan ook trots op het behalen van het PSO 30+ certificaat!

 

Wat is PSO precies?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.
Wilt u meer weten over de PSO, bekijk dan onderstaande animatie van PSO Nederland, die het PSO-keurmerk in twee minuten uitlegt.

Inclusief werkgeverschap
Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidspositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen we niet alleen door in onze eigen organisatie werkplekken te faciliteren, maar ook door onze leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. Wij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+
Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?
Wilt u weten wat de Eijk Groep, De Eijk Duurzaam Werk en onze PSO 30+ certificering voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Wim Lassche  wlassche@boogaartalmere.nl  06-51815448

de-eijk-groep-pso-keurmerk-2019