“Sturen op karaktereigenschappen, niet op competenties”


Eijkelboom artikel VNO NCW Midden
VNO-NCW Midden, 14 februari 2023


Krapte op de arbeidsmarkt is een breed gedragen probleem bij werkgevers. Ook de groensector heeft ermee te maken, bij De Eijk Groep kunnen ze erover meepraten. Met 150 werknemers verspreid over 3 vestigingen (Utrecht, Almere en Apeldoorn) pakt het bedrijf alles aan wat met ontwerp, inrichting en onderhoud van buitenruimte te maken heeft. Bedrijfsleider Arnold Pasman van Eijkelboom BV in Apeldoorn, één van de bedrijven van De Eijk Groep, ervaart dagelijks de gevolgen van te weinig aanbod van werkzoekenden. Vooral vakkrachten met een groendiploma op mbo-4 niveau zijn schaars. Gevolg is dat Pasman nog nooit zoveel ‘nee’ heeft moeten zeggen tegen potentiële opdrachtgevers, of niet inschrijft op aanbestedingen. “Voor ons bedrijf staat het waarmaken van afspraken voorop. Dat betekent dat we soms keuzes moeten maken op basis van de capaciteit die we beschikbaar hebben.”

Groene generatie

Waarom de instroom zo moeilijk is? Pasman legt de vinger op de zere plek. “Het heeft veel te maken met een terugloop in aanmeldingen in groenonderwijs.” De oorzaken hiervan zijn volgens Pasman divers. Hij ervaart een tendens onder jongeren, gestimuleerd door ouders, om voor een baan in ‘het management’ te gaan. Een vakopleiding volgen en handen uit de mouwen steken zijn niet van deze tijd én het imago van de sector is veranderd. Pasman ziet hoe dit gevolgen heeft voor het opleidingsaanbod. “Enerzijds begrijp ik het dat onderwijsinstellingen opleidingen waar weinig vraag naar is samenvoegen of afstoten, maar anderzijds: de gevolgen zijn groot. Jongeren in deze omgeving die voor de bosbouw of een hoveniersopleiding willen kiezen – want veel meer specialisatie is er niet over – , krijgen nu met ondoenlijke reistijden te maken. Dat weerhoudt ze in hun keuze. En zo kom je in een neerwaartse spiraal. Maar”, voegt Pasman eraan toe, “ik denk dat er een kentering gaande is. ‘Groen’ staat nu hoog op de agenda, er is veel maatschappelijke aandacht voor leefbaarheid in de wijken, voor biodiversiteit, klimaat. Voor de nieuwe generatie die hieraan wil bijdragen is de groensector bij uitstek geschikt. Als het aan mij ligt, richten we ons op basisschoolleerlingen en maken we die groep enthousiast voor een groenstudie.”

>> Lees verder op de website van VNO NCW Midden

Terug naar overzicht