— PERSBERICHT —


 

De Eijk Duurzaam Werk behaalt PSO-Trede 3 én PSO 30+ Certificaat

Almere – Specialist in groenvoorziening De Eijk Groep behaalde onlangs PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Het is het logische gevolg van de jarenlange inzet van het bedrijf op het gebied van sociaal ondernemen. ‘Wij willen mensen samenbrengen. Buiten én binnen’, vertelt Wim Lassche, Projectleider van De Eijk Duurzaam Werk, onderdeel van De Eijk Groep. ‘Wij zijn dan ook extra trots dat onze inspanningen worden beloond!’

Het behalen van trede 3 en het PSO 30+ certificaat betekent dat De Eijk Duurzaam Werk voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uit onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat De Eijk Duurzaam Werk op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert De Eijk Duurzaam Werk, onderdeel van De Eijk Groep, op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

PSO van TNO

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in 2 minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.pso-nederland.nl.

 

 

— EINDE PERSBERICHT —Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over de Eijk Groep, De Eijk Duurzaam Werk en onze PSO 30+ certificering kunt u contact opnemen met Wim Lassche  wlassche@boogaartalmere.nl  06-51815448

Hieronder vindt u 2 foto’s die rechtenvrij te gebruiken zijn. Gaarne onder vermelding van ->  Fotograaf: Paulien Varkevisser

de-eijk-groep-pso-keurmerk-2019

Download bovenstaande foto in groot formaat

de-eijk-groep-pso-keurmerk-2019-groep

Download bovenstaande foto in groot formaat