Iepen worden bewaard in de Cartesius Craamkamer


Cartesius Kraamkamer Kanaalstraat Eijkelboom utrecht

Cartesius Utrecht, dinsdag 24 januari 2023

In de Craamkamer van Cartesius Utrecht heeft Eijkelboom eind 2022 drie iepen geplaatst uit de Kanaalstraat in Utrecht. Om de Kanaalstraat klimaatbestendiger, leefbaarder en groener te maken, moeten bomen worden verplaatst voor de herinrichting. 9 bomen verplant de gemeente Utrecht in de wijk en drie iepen krijgen in de toekomstige Groene Lus rondom Cartesius een plek. In de Cartesius Craamkamer wordt ingezet op het opkweken en hergebruiken van bestaand groen dat straks een nieuwe plek zal krijgen in de stadswijk. Cartesius wordt een nieuwe groene en gezonde stadswijk met ongeveer 2800 woningen, waarbij het doel is dat men langer gezond en gelukkig samenleeft.

Cartesius Craamkamer voor natuur en biodiversiteit

In de Cartesius Craamkamer wordt elke boom die gespaard kan worden in een grote bak gezet of tijdelijk geplant, waar de bomen goed worden verzorgd door groenverzorger Eijkelboom uit Utrecht. De boom wordt tijdens de ontwikkeling neergezet in de Cartesius Craamkamer totdat de bomen weer op de definitieve plek worden geplant. Het is de ambitie om zo in de komende jaren een mobiel bos te realiseren van uiteindelijk minimaal 30 bomen.

Lees verder op de website van Cartesius Utrecht en bekijk de video