Gemeentes die het groenonderhoud zelf doen, kan dat nog?


Stad en Groen magazine, maandag 30 januari 2023

Het gaat er niet om wie het ’t best of goedkoopst kan uitvoeren, maar om wie de mensen ervoor heeft

Het gemelde artikel, dat afgelopen oktober in het Noordhollands Dagblad stond, verwijst naar vragen die gesteld werd tijdens een raadsvergadering in de gemeente Laren. Het ging erom meer werk door de eigen buitendienst te laten uitvoeren in plaats van door particuliere groenbedrijven. Is aanbesteding van het groenonderhoud financieel én kwalitatief gezien wel de beste optie, vroeg men zich af.

Auteur: Sarah Westenburg

De probleemstelling achter dit artikel lijkt daarmee voor de hand liggend. Helemaal platgeslagen zou je je kunnen afvragen: wie kan het goedkoopste een border aanleggen en schoffelen? Is dat een eigen dienst of zijn dat commerciële groenbedrijven? Maar zo eendimensionaal mogen wij dit vraagstuk volgens de deskundigen die we bevraagd hebben niet aanvliegen.


Erik Punt: 'Groen, van nice to have naar need to have'


Stadengroen erik punt De Eijk Groep

Groen goud
Groen was altijd al belangrijk, maar iedereen lijkt het erover eens dat het steeds belangrijker wordt. Er wordt in dit verband gesproken van een omslag of transitie van groen als decoratief product naar groen als essentieel product. Erik Punt, directeur van De Eijk Groep, zegt daarover: ‘Van nice to have naar need to have. Doordat de gevolgen van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden, wordt de noodzaak om onze leefomgeving te vergroenen steeds meer erkend.’ En Karel van Remunt van de Diamant Groep merkt op: ‘Met groen heb je nu goud in handen.’

Lees verder op de website van Stad en Groen