Boogaart verzorgt samen met partners inzending op Floriade 2022


Boogaart levert samen met GAES, Stichting Stad & Natuur Almere en Stichting Nationale Boomfeestdag, Staatsbosbeheer en Assink Hout een bijdrage tijdens Floriade Expo 2022 met de inrichting van een groene en gezonde stad.

Liesbeth Bronkhorst (directeur/bestuurder van Stichting Stad & Natuur Almere), Marleen van den Ham (directeur-bestuurder van Stichting Nationale Boomfeestdag), Wout Neutel (hoofd van provinciale eenheid Flevoland van Staatsbosbeheer) en Wil Jacobs (projectmanager Groen als een Service / Boogaart Almere) hebben op vrijdag 11 februari hun samenwerking bevestigd tijdens een feestelijk moment op kavel 46 op het terrein van Floriade. Met de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst hebben de partijen zich verbonden aan de gezamenlijke ontwikkeling van het groene kavel.

Een kavel waar natuur, natuurlijke materialen en natuurlijke elementen de basis vormen voor een inspirerend bezoek. De drie belangrijkste pijlers die een plek krijgen, zijn: bomen, biodiversiteit en bewegen. Thema’s die allemaal een belangrijke bijdrage leveren aan een groene en gezonde stad!

GAES Floriade kavel 46

Samenwerking

Boogaart zal de inrichting en aanleg van de kavel sponsoren en deze onderhouden gedurende de Floriade. GAES zal zich vooral richten op de waarden en baten van deze hoofdthema’s. Deze zullen de onderligger vormen voor het verhaal wat we als GAES op deze kavel willen vertellen. Stichting Stad & Natuur is dé partner in Almere om de stad en de natuur met elkaar te verbinden. Stichting Nationale Boomfeestdag zorgt er voor dat ieder kind in de basisschoolperiode een boom kan planten. Samen organiseren ze ieder jaar een Boomfeestdag in Almere, waarbij vele leerlingen een bomenfeest vieren. In samenwerking met Assink Hout, die het paviljoen bouwt, wordt het prachtige ontwerp de komende periode uitgevoerd.

Activiteiten

Tijdens de Floriade Expo 2022 is een bezoek aan kavel 46 natuurlijk een must! Kom alles te weten over bomen en bossen op het bomenbeleefpad. Zoem verder naar de buzzzhalte: een educatief element over bijen, waar ook wilde bijen een nestgelegenheid hebben. Daarnaast wordt er een natuurlijk sport en spel element geplaatst. Met deze onderdelen is er gedurende 180 dagen altijd iets te beleven op kavel 46. Verschillende partijen, waaronder de initiatiefnemers, de bijenvereniging, Almere City FC en Stichting NatuurWijs verzorgen een afwisselende programmering voor schoolklassen en gezinnen die gaat over bomen, biodiversiteit en bewegen.

Op kavel 46 tijdens Floriade Expo 2022 wordt door Stichting Stad & Natuur Almere en Stichting Nationale Boomfeestdag samengewerkt met Staatsbosbeheer, Boogaart / Groen als een Service (GAES) en Assink Hout. Daarnaast wordt de inzending mede mogelijk gemaakt door Stichting NatuurWijs, gemeente Almere, Provincie Flevoland, het preventieakkoord, Peerdrops, Blom Ecologie, Stichting Koningschool, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging.

Terug naar overzicht