Een fraaie daktuin met behoorlijke logistieke uitdaging

Het resultaat mag er zijn, maar het was geen eenvoudige klus om een daktuin aan te leggen op het woon-, zorg- en dienstencentrum Margaretha in Kampen. Het centrum moest uiteraard 24 uur per dag door draaien en niet te veel overlast ervaren van onze werkzaamheden. Iets wat we bij de Eijk Groep wel gewend zijn, maar het dak was ook nog eens heel lastig bereikbaar! Het is ons gelukt om het woonplezier van de bewoners niet te veel te belasten en het resultaat mag er zijn. Een mooi geconstrueerde tuin waar iedereen met plezier van kan genieten!

IMG_0361

Gerelateerde projecten


Nederland is een dichtbevolkt land waar ruimte soms schaars is. Daktuinen en groene gevels zorgen voor een slim gebruik van onbenutte ruimten en winnen aan populariteit.

Alle projecten