Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Vanuit de overheid is het verplicht dat Social Return wordt opgenomen in aanbestedingstrajecten. Eijkelboom bv levert, in samenwerking met de Felua-groep, een bijdrage aan uw Social Return-doelstellingen. Door met ons samen te werken vergroot u de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor kunt u aan uw aanbestedingsverplichting voldoen.

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Social Return

Social Return is het opnemen van sociale voorwaarden, eisen en wensen in een aanbestedingstraject voor diensten en werken. De inzet van Social Return levert een bijdrage aan de werkgelegenheid. Daarnaast brengt Social Return sociale winst op door (leer)werkplekken en stageplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Eijkelboom bv is er ruimte voor bijvoorbeeld langdurig werklozen en mensen met een beperking, maar ook voor leerlingen van vmbo en mbo praktijkscholen. Op deze manier kunnen zij werkervaring op doen.

Uw verdiensten
Door een samenwerking met Eijkelboom bv aan te gaan, werkt u aan uw Social Returndoelstellingen. Hierdoor worden werkloosheid en sociale uitsluiting van bepaalde doelgroepen teruggedrongen of voorkomen. Daarnaast ligt Social Return in het verlengde van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door Social Return in te zetten, kan uw bedrijf zich bovendien onderscheiden met een MVO-keurmerk.

Onze inzet
Eijkelboom bv bevindt zich op de derde en daarmee de hoogste trede op de prestatieladder van PSO-Nederland. Hiermee zijn wij koploper op het gebied van socialer ondernemen. Dit keurmerk bevestigt dat wij voldoen aan de kwalitatieve eisen met betrekking tot passend werk, integratie, functioneren en ontwikkelen en begeleiden. Eijkelboom bv maakt Social Return-afspraken met de gemeente om maatschappelijke doelen te bespreken. Zo nemen wij werk voor u uit handen.

snoeien 5